CAMPANYA RENTAS 2020

Tots sabem que sovint els esborranys de la declaració de renda són les dades que l’administració tributària té i que li són facilitats per les diferents fonts (Empreses-Persones-Entitats, especialment Financeres)- i la pròpia Administració com per exemple la TGSS o el, SEPE-SOC, bé com a ocupadores, retenidores o gestores i sempre , com bé ho indiquen, depèn de si li donem la conformitat, ja que no se suposen vinculants davant possibles i a vegades molt freqüents diferències (AQUEST EXERCICI 2020 ESPECIALMENT) o bé són erronis, per la qual cosa el contribuent pot estar incorrent a no presentar correctament la/s declaracions,o pagar de més del que deu o rep menys devolució de la que li correspon i el pitjor és tenir una inspecció-comprovació amb el consegüent cost en el seu cas.

Li oferim la possibilitat que pugui facilitar-nos les dades de manera online perquè puguem tramitar la presentació de les seves declaracions fiscals sense que sigui necessari desplaçar-se.

Li fem la declaració de renda estudiant la millor opció ja sigui una declaració conjunta o individual, i aplicant les deduccions possibles per a obtenir el millor resultat en el pagament dels teus impostos. També, realitzem la teva declaració d’IRPF 2020, des de la teva casa, realitzant tots els tràmits per telèfon i/o telematicamente mail. T’enviem una proposta de declaració i una vegada comprovada per tu, la presentem en la AEAT

Per a poder iniciar els tràmits i descarregar les teves dades fiscals necessitem que ens enviï per mail (gestoria@gadin.cat) i en 24 hores ens posarem en contacte amb vostè. o pot trucar-nos per telèfon.

Campanya Renta 2020 - Aconsegueix el màxim benefici

Contacta amb nosaltres

Comptem amb un gran equip preparat per escoltar-te i assessorar-te en tot.

!Com més aviat presenti la seva declaració de renda, abans podrà obtenir la seva devolució!

Deixi’s assessorar pel nostre equip professional, no corri riscos!

Obrir xat
Necessites ajuda? 🙂
WhatsApp GADIN
Hola! 👋
Com podem ajudar-te? 🙂